Ключ: в.

2. Акцентуаційні норми регулюють:

а) написання слів разом, окремо і через дефіс;

б) вимову голосних, приголосних звуків та звукосполучень у потоці мовлення;

в) правильне наголошування слів.

Ключ: в.

3. Основними аспектами вияву культури мовлення є:

а) порядність і багатство, етика і хороший тон, поліфункціональність;

б) нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність;

в) дохідливість, чіткість, логічність, послідовність, переконливість, однозначність.

Ключ: б.

4. Залежно від змісту матеріалу і способу його опрацювання всі словники поділяють на:

а) енциклопедичні та термінологічні;

б) філологічні та енциклопедичні;

в) філологічні та спеціальні.

Ключ: б.

5. Акцентуаційний словник – це:

а) словник нормативного наголошування слів;

б) словник діалектної вимови;

в) словник нормативної вимови звуків Ключ: в..

Ключ: а.

6.Форму полілогу має:

а) доповідь; б) нарада; в) промова; г) виступ.

Ключ: б.

7. У яких словах правильно виділено наголошені голосні:

а) завжди; б) новий; в) рукопис; г) видання; д) видання; ж) три брати.

Ключ: в, г, д.

8. Висота тону, темп мовлення, наголос, паузи – це елементи:

а) інтонації; б) ділового мовлення.

Ключ: а.

9. Види мовленнєвого етикету – це:

а) вітання; б) прощання; в) усмішка; г) вибачення; д) комплімент; е) ділова бесіда; є) телефонна розмова.

Ключ: а, б, г, д.

10. Слова однієї частини мови, близькі або тотожні за значенням, які по-різному називають те саме поняття, – це:

а) міжмовні омоніми; б) синоніми; в Ключ: в.) пароніми.

Ключ: б.

11. Близько 10-15 % лексики української мови становлять:

а) власне українські слова;

б) інтернаціоналізми;

в) запозичення.

Ключ: в.

12. Яке слово виражає значення „втрата професійних знань, навичок”?

а) декваліфікація; б) дискваліфікація.

Ключ: а.

13. У якому рядку всі слова є синонімами?

а) суперечка, спір, дискусія;

б) еволюція, розвиток, поступ;

в) промисловість, індустрія, промисел.

Ключ: а, б.

14. До ділової фразеології належать вислови:

а) розводити руками, замилювати очі, крутити носом;

б) поставити підпис, порушити питання, брати участь;

в) замітати сліди, товкти воду в ступі, здобути перемогу.

Ключ: б.

15. Зворотному займеннику не властива форма:

а) називного відмінка; б) родового відмінка; в) давального відмінка Ключ: в..

Ключ: а.

16. Час – це дієслівна граматична категорія, яка виражає відношення дії до:

а) моменту мовлення; б) дійсності; в) результату.

Ключ: а.

17. Виберіть варіант правильної відповіді:

а) не мати конспекту; б) не мати конспекта; в) підійти до стола; г) підійти до столу.

Ключ: а, в, г.

18. Виберіть правильні граматичні форми прикметників:

а) безробітний; б) безробітній; в) безкрайою.


documentbbzhkzh.html
documentbbzhsjp.html
documentbbzhztx.html
documentbbzihef.html
documentbbzioon.html
Документ Ключ: в.