Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары.

Тілік деп ғимараттың ойша вертикаль жазықтықпен қиғандағы кескінін атайды Құрылыс сызбаларында тіліктер ғимараттың көлемдік және құрылымдық шешімін, жеке құрылымдардың, бөлмелердіңөзаралық орналасуын анықтау үшін қажетті.

Тіліктер сәулеттік және құрылымдық болады.

Сәулеттік тілік негізінен ішкі сәулеттік композициялық шешімдерін анықтау үшін қажетті. Мұндай тілікте бөлмелердің, есік пен терезе ойылымдарының және басқа да элементтердің биіктігі көрсетіледі (10.1 – сурет).

Құрылымдық тіліктер ғимараттың жұмыс сызбалары құрамына кіреді. Тіліктердің мұндай түрлерінде ғимараттың құрылмалық элементтері, сонымен қатар қажетті өлшемдер мен белгілер қойылады (10.2 – сурет).

Негізгі әдебиеттер: 1 осн.[247-255], 2 осн. [94-110 ]

Қосымша әдебиеттер Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары.: 1 доп.[29-37].

Бақылау сұрақтары:

1. Сәулеттік тілік деген не?

2. Құрылымдық тілік деген не?

3. Сәулеттік тілікте не көрсетеді?

4. Құрылымдық тілікте не көрсетеді?


documentbbytfdx.html
documentbbytmof.html
documentbbyttyn.html
documentbbyubiv.html
documentbbyuitd.html
Документ Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары.